Níže najdete dostupné materiály osvětlující důvody a souvislosti rozhodnutí pokácet v prostoru fakultního dvora jednu ze dvou zde rostoucích sakur.

Je nám líto, ale sakura stojící v rohu budov D a C (hned za vchodem D - dvůr) nepřežije rekonstrukci. Ještě před necelým měsícem jsem v dobré víře odpovídal na dotazy o jejím osudu zcela rozhodně, a to tak, že sakura zůstane na svém místě, ale po seznámení se se všemi argumenty a posouzení všech možných scénářů jsme se nakonec v pracovní skupině FF velmi neradi dohodli, že přistoupíme k radikálnímu řešení, tj. odstranění stromu (a samozřejmě ve finále nahrazení novou výsadbou podle plánu sadových úprav, jak je vypracoval architekt a doporučili zahradníci). prof. Josef Krob, vedoucí koordinační skupiny pro 2. fázi rekonstrukce areálu FF MU, 16. května 2016

Projekt sadových úprav

Níže uvedený dokument je součástí zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na výběr generálního dodavatele rekonstrukce a dostavby historického areálu Filozofické fakulty MU v areálu Arna Nováka. Podle této dokumentace bude provedeno kácení některých dřevin v prostoru dvora a následně výsadba na dvoře i před vstupní budovou v ulici A. Nováka.

Plán současného a budoucího stavu

Grafické vyjádření textu projektu. V rohu budov C a D bude náhradou za pokácenou sakuru vysazen růžově kvetoucí trnovník akát a směrem dále do dvora červenolistý buk lesní. Za povšimnutí stojí výsadba pěti třešní Schmittových před budovou fakulty v ulici A. Nováka. 

Rozhodnutí ÚMČ Brno-střed

Vyjádření odboru životního prostředí Úřadu městské části Brno-střed k projektu sadových úprav, včetně věcného zdůvodnění souhlasného stanoviska.

Nově vysazované stromy a dřeviny

Ukázky dřevin, které budou na dvoře fakulty podle projektu sadových úprav vysázeny náhradou za dřeviny vykácené.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.